Služby pre obete násilia

zariadenie
núdzového bývania

Poradenské centrum pre obete násilia

Intervenčné centrum