Zmluvy

Zmluvy 2021:

Dátum

Názov

Zmluvná strana

IČO

Suma

26.01.2021

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku

Banskobystrický samosprávny kraj

37828100

71 518,- €

26.01.2021

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku

Banskobystrický samosprávny kraj

37828100

38 280,- €

08.02.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

00681156

63 108,- €

20.01.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Mesto Krupina

00320056

5 491,20- €

01.02.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

30794536

39 347,61 €

04.03.2021

Dohoda o poskytnutí príspevku

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

30794536

5 556,64 €

15.07.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

00166073

10 500,- €

30.07.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

Úrad vlády Slovenskej republiky

00151513

41 984 €

25.08.2021

Dohoda uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 5 písm. b) ods. 11, §26, ods.2 písm. g)  a ďalších Zák. č. 417/2013 Z.z.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

30794536

13.08.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

00681156

58 672,38 €

Zmluvy 2020:

Dátum

Názov

Zmluvná strana

IČO

Suma

27.01.2020

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku

Banskobystrický samosprávny kraj

37828100

34 452,- €

27.01.2020

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku

Banskobystrický samosprávny kraj

37828100

61 829,- €

28.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

00681156

37 032,- €

30.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Mesto Krupina

00320056

5 822,- €

12.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

30794536

64 341,47 €

11.02.2020

Dohoda o poskytnutí príspevku

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

30794536

4 687,99 €

17.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

00166073

20 400,- €