Zmluvy

Zmluvy 2024:

Dátum

Názov

Zmluvná strana

IČO

Suma

22.1.2024

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
č.34/2024/ODDSS

Banskobystrický samosprávny kraj

37828100

63 752,-

22.1.2024

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.61/2024/ODDSS

Banskobystrický samosprávny kraj

37828100

43 680,-

22.1.2024

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 54/2024/ODDSS

Banskobystrický samosprávny kraj

37828100

15 600,-

30.1.2024

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 1346/2024 - M_ODFSS

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

00681156

112 764,-

19.1.2024

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Mesto Krupina

00320056

7 500,-

14.2.2024

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

30794536

55 235,16

20.3.2024

Dohoda o poskytnutí príspevku

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

30794536

7 063,56

31.1.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

00166073

194 162,-

31.1.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

00166073

25 100,-

Zmluvy 2023:

Dátum

Názov

Zmluvná strana

IČO

Suma

19.1.2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Banskobystrický samosprávny kraj

37828100

62 810,-

31.1.2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Banskobystrický samosprávny kraj

37828100

41 760,-

31.1.2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Banskobystrický samosprávny kraj

37828100

20 160,-

3.2.2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

00681156

101 970,59

27.1.2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Mesto Krupina

00320056

9 440,-

22.2.2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

30794536

52 190,19

21.3.2023

Dohoda o poskytnutí príspevku

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

30794536

6 418,48

18.1.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

00166073

190 356,-

Zmluvy 2022:

Dátum

Názov

Zmluvná strana

IČO

Suma

19.01.2022

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku

Banskobystrický samosprávny kraj

37828100

87 312,- €

19.01.2022

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku

Banskobystrický samosprávny kraj

37828100

38 280,- €

16.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

00681156

95 676,- €

24.01.2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Mesto Krupina

00320056

6 028,80 €

03.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

30794536

52 870,90 €

15.03.2022

Dohoda o poskytnutí príspevku

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

30794536

5 931,84 €

07.02.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

00166073

190 382,- €

6.7.2022

Projektová zmluva na realizáciu projektu v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“
816/2022

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

50349287

519497,- €


Zmluvy 2021:

Dátum

Názov

Zmluvná strana

IČO

Suma

26.01.2021

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku

Banskobystrický samosprávny kraj

37828100

71 518,- €

26.01.2021

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku

Banskobystrický samosprávny kraj

37828100

38 280,- €

08.02.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

00681156

63 108,- €

20.01.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Mesto Krupina

00320056

5 491,20- €

01.02.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

30794536

39 347,61 €

04.03.2021

Dohoda o poskytnutí príspevku

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

30794536

5 556,64 €

15.07.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

00166073

10 500,- €

30.07.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

Úrad vlády Slovenskej republiky

00151513

41 984 €

25.08.2021

Dohoda uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 5 písm. b) ods. 11, §26, ods.2 písm. g)  a ďalších Zák. č. 417/2013 Z.z.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

30794536

13.08.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

00681156

58 672,38 €

Zmluvy 2020:

Dátum

Názov

Zmluvná strana

IČO

Suma

27.01.2020

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku

Banskobystrický samosprávny kraj

37828100

34 452,- €

27.01.2020

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku

Banskobystrický samosprávny kraj

37828100

61 829,- €

28.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

00681156

37 032,- €

30.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Mesto Krupina

00320056

5 822,- €

12.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

30794536

64 341,47 €

11.02.2020

Dohoda o poskytnutí príspevku

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

30794536

4 687,99 €

17.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

00166073

20 400,- €