Zmluvy

Zmluvy 2020:

Dátum

Názov

Zmluvná strana

IČO

Suma

27.01.2020

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku

Banskobystrický samosprávny kraj

37828100

34 452,- €

27.01.2020

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku

Banskobystrický samosprávny kraj

37828100

61 829,- €

28.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

00681156

37 032,- €

30.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Mesto Krupina

00320056

5 822,- €

12.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

30794536

64 341,47 €

11.02.2020

Dohoda o poskytnutí príspevku

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

30794536

4 687,99 €

17.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

00166073

20 400,- €