Adventné pozvanie

Prijmite pozvanie zmysluplne prežiť adventné obdobie a pridajte sa k nám!