zariadenie
núdzového bývania

Denný
stacionár

Centrum pre
deti a rodiny

Poradenské centrum
pre obete násilia

Opatrovateľská
služba

Sprostredkovanie
Osobnej Asistencie

Vieme, že v živote stačí len chvíľka a človek sa ocitne v zdanlivo neriešiteľnej a ťažkej situácii.
Aj preto sa snažíme ponúknuť pomocnú ruku každému, kto si svoje problémy nedokáže vyriešiť sám.

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie

Bezpečný priestor pre ženy
0800 212 212
Linka je bezplatná, dostupná nonstop a anonymná.
Pomoc a podporu Vám poskytnú vyškolené poradkyne.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
www.esf.gov.sk

Image

Projekty


Nový domov, nový štart
Image

Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe, zlepšenie dostupnosti bývania pre ohrozené skupiny.

Viac o projekte

Zóna oddychu

Image

Vytvorenie miesta oddychu pre klientov v okolí zariadenia, kde by mohli zmysluplne tráviť voľný čas počas (nielen) letných dní.

Viac o projekte
Image

Cesta k rodine

Image

Odborná práca s rodinami v ich prirodzenom rodinnom prostredí so zámerom predchádzať inštitucionálnej starostlivosti o deti.

Viac o projekte

Mosty pomoci

Image

Podpora rozvoja a skvalitnenie služieb pre obete násilia, najmä pre ženy a deti.

Viac o projekte

MOSTY

Image

Skvalitnenie pomoci obetiam akejkoľvek formy násilia, ženám a deťom.

Viac o projekte