Služby pre obete násilia

Služby pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím

Opatrenia pre deti a rodiny

Vieme, že v živote stačí len chvíľka a človek sa ocitne v zdanlivo neriešiteľnej a ťažkej situácii.
Aj preto sa snažíme ponúknuť pomocnú ruku každému, kto si svoje problémy nedokáže vyriešiť sám.

Image

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie

Bezpečný priestor pre ženy
0800 212 212
Linka je bezplatná, dostupná nonstop a anonymná.
Pomoc a podporu Vám poskytnú vyškolené poradkyne.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
www.esf.gov.sk

Image

Projekty

Staviame Mosty Pomoci
Image

Zachovanie kvalitného poskytovania špecializovaných poradenských služieb obetiam násilia a rozšírenie týchto špecializovaných služieb aj do ďalších okresov v BB kraji.

Viac o projekte
Image
Image
Image
Nový domov, nový štart
Image

Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe, zlepšenie dostupnosti bývania pre ohrozené skupiny.

Viac o projekte
Image
Image

Zóna oddychu

Image

Vytvorenie miesta oddychu pre klientov v okolí zariadenia, kde by mohli zmysluplne tráviť voľný čas počas (nielen) letných dní.

Viac o projekte
Image

Cesta k rodine

Image

Odborná práca s rodinami v ich prirodzenom rodinnom prostredí so zámerom predchádzať inštitucionálnej starostlivosti o deti.

Viac o projekte
Image
Image

Mosty pomoci

Image

Podpora rozvoja a skvalitnenie služieb pre obete násilia, najmä pre ženy a deti.

Viac o projekte
Image
Image

MOSTY

Image

Skvalitnenie pomoci obetiam akejkoľvek formy násilia, ženám a deťom.

Viac o projekte
Image
Image