Kontakt:

Centrum sociálnych služieb KA
Kalinčiakova 781/2
96301  Krupina
IČO: 42193222

Prevádzka:
Sládkovičova 39
96301 Krupina
(v budove "Katolíckeho domu" vedľa amfiteátra oproti Múzeu A. Sládkoviča)

Tel.: 0944 013 112, 0948 122 486, 0903 969 345

E-mail: css.krupina@gmail.com, aninasur@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/CentrumSocialnychSluziebKa

Bankové spojenie: VÚB, a. s.
IBAN: SK48 0200 0000 0028 5272 1456

Image