Projekty

Čas na lepší život

Image

Pomoc ženám a deťom, obetiam násilia, prostredníctvom skvalitnenia bývania, pravidelnej arteterapie a výletov.

Viac o projekte
Image

Cesta k rodine

Image

Odborná práca s rodinami v ich prirodzenom rodinnom prostredí so zámerom predchádzať inštitucionálnej starostlivosti o deti.

Viac o projekte
Image
Image

Mosty pomoci

Image

Podpora rozvoja a skvalitnenie služieb pre obete násilia, najmä pre ženy a deti.

Viac o projekte
Image
Image

MOSTY

Image

Skvalitnenie pomoci obetiam akejkoľvek formy násilia, ženám a deťom.

Viac o projekte
Image
Image