Čas na lepší život

Poskytovateľ grantu: Nadácia Volkswagen Slovakia
Grantová výzva: Podpora krízových centier
Dĺžka realizácie aktivít projektu: od 10/2019 do 08/2020
Výška poskytnutého grantu: 3 193 €
Cieľ projektu: Pomoc ženám a deťom zažívajúcim domáce násilie odbúrať traumy z minulosti, vylepšiť im podmienky bývania, naučiť ich starať sa o domácnosť, zvládať záťažové situácie a využívať voľný čas.
Aktivity projektu: 
Skvalitnenie bývania prostredníctvom úpravy interiéru, nákupu nového zariadenia, pravidelná arteterapia s klientmi na odbúranie tráum z minulosti a zorganizovanie letného výletu pre získanie nových pekných zážitkov.
Cieľová skupina:
  • ženy a matky s deťmi – obete domáceho násilia

„Tento projekt sa uskutočnil v rámci grantového programu Podpora krízových centier Nadácie Volkswagen Slovakia“