Zóna oddychu

Poskytovateľ grantu: Nadácia Volkswagen Slovakia
Grantová výzva: Podpora krízových centier
Dĺžka realizácie aktivít projektu: od 09/2020 do 08/2021
Výška poskytnutého grantu: 1255 €
Cieľ projektu: Vytvoriť v okolí zariadenia miesto oddychu pre klientov. Bude pozostávať z dvoch častí, z besiedky a detského kútika. Besiedka umožní stretávanie v príjemnom prostredí na čerstvom vzduchu, kde sa budú môcť venovať rôznym aktivitám (čítanie, ručné práce, výroba vlastných výrobkov). Pre najmenších bude určený detský kútik, ktorý by zahŕňal menšie ihrisko so zaujímavými prvkami a hračkami. Súčasťou bude aj bazén, keďže klientky často nemajú na výlety za vodou finančné prostriedky.
Cieľová skupina:
  • ženy a matky s deťmi - obete domáceho násilia

„Tento projekt sa uskutočnil v rámci grantového programu Podpora krízových centier Nadácie Volkswagen Slovakia“