Pozvánka na výlet č.2

Srdečne Vás pozývame na ďalší výlet 🙂. Prihlásiť sa môžete aj na našom tel. čísle 0944 013 122.

Zóna oddychu

Klienti nášho zariadenia môžu naplno využívať našu novú „Zónu oddychu“, ktorá ponúka okrem príjemného posedenia, stretnutí, rozhovorov, záujmových aktivít, aj veľa možností aktívneho trávenia voľného času pre našich najmenších.

„Tento projekt sa uskutočnil v rámci grantového programu Podpora krízových centier Nadácie Volkswagen Slovakia“

Príprava „Zóny oddychu“

Postupne vytvárame novú „Zónu oddychu“ pre klientov ZNB. Vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia sme zakúpili záhradné sedenie, trampolínu, bazén, hojdačku so šmýkačkou a ďalšie komponenty a hry do detského kútika.

„Tento projekt sa uskutočnil v rámci grantového programu Podpora krízových centier Nadácie Volkswagen Slovakia“

Denný stacionár v Detve otvorený

Od začiatku januára je denný stacionár v Detve k dispozícii pre klientov, ktorí ho môžu navštíviť každý pracovný deň. Za ten krátky čas sa nám podarilo vytvoriť dobrý kolektív, v ktorom zažívame spoločne veľa pekných a veselých chvíľ.

Denný stacionár v Detve

Priestory nového denného stacionára v Detve sú už pripravené. Počas januára privítame prvých klientov.

Krajšie Vianoce

Veľmi pekne ďakujeme p. Martinkovi, p. Weissovi, pedagógom a žiakom MŠ a ZŠ Dobrá Niva, Jumping Centru Krupina, zamestnancom Billy a ďalším ľuďom s dobrým srdcom, ktorí zabezpečili darčeky pre klientov v našej starostlivosti. Úprimná vďaka patrí aj všetkým, ktorí sa zapojili do potravinovej zbierky „kus za kus“. Vyzbieranými potravinami môžeme pomôcť v tejto neľahkej dobe rodinám v núdzi. Darčeky aj potraviny sme rozdelili a postupne ich distribuujeme do jednotlivých rodín.

Viac foto tu

Násilie páchané na ženách

V spolupráci s oddelením komunikácie a prevencie KR PZ poradňa nášho centra vytvorila podporný príspevok pri príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia na ženách (25.november).
Na zhliadnutie tu