Stretnutie organizácií ohľadom RAP

Dňa 3.9.2020 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo stretnutie organizácií podieľajúcich sa na tvorbe aktivít Regionálneho akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchanom na ženách v Banskobystrickom kraji. Nakoľko naše Centrum bolo taktiež jedným z aktérov tvorby tohto plánu, v spolupráci s IVPR sme oboznámili zúčastnených s plánovanými aktivitami a v rámci možností zohľadnili ich pripomienky. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia BBSK, a nakoľko vyšší územný celok má nezastupiteľnú úlohu v riešeniach tejto problematiky, chceme im touto cestou poďakovať za účasť a zapojenie sa do aktivít. Veríme, že toto stretnutie bolo úvodom k nasledujúcej spolupráci.

Dar pre klientov CSS KA

Ďakujeme pánovi Milanovi Geborovi za finančný dar, vďaka ktorému sme zakúpili potraviny a potrebné vybavenie pre klientov nášho Centra.

Výlet Čekovce

V auguste sme spolu s našimi klientmi uskutočnili výlet na ranč v Čekovciach. Bol to čas oddychu, relaxu, príjemných zážitkov a utužovania vzťahov. Výlet sa uskutočnil v rámci projektu „Čas na lepší život“ v rámci grantového programu Podpora krízových centier Nadácie Volkswagen Slovakia.

Výlet Trenčín

6. augusta sme spolu s klientmi absolvovali výlet do Trenčína, na hrad Beckov a do Haluzickej tiesňavy. Bol to príjemný čas poznávania, oddychu, rozhovorov, umocnený krásnym počasím. Veríme, že čoskoro podobnú aktivitu zopakujeme.

Pozvánka na výlet do Trenčína

Vo štvrtok 6. augusta sa uskutoční autobusový výlet zamestnancov, klientov CSS KA a ich príbuzných do Trenčína. V rámci neho navštívime aj Hrad Beckov a Haluzickú tiesňavu. Srdečne pozývame!

Teambuilding Banská Štiavnica

Krásne letné teplé počasie sme využili na utuženie kolektívu a plánovanie. Navštívili sme Banskú Štiavnicu, uskutočnili prechádzku na Kalváriu a napokon sme sa porozprávali pri dobrom jedle.

Začiatok leta v stacionári

Na konci júna sme si spolu s klientmi z denného stacionára urobili výlet na Vartovku. Počasie nám prialo a tak sme tohtoročné leto zahájili príjemným spoločne stráveným časom.

Denný stacionár otvorený

8.6.2020 znovu otvárame náš Denný stacionár v súlade s Usmernením k poskytovaniu sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou od 3. júna 2020 a následne od 8. júna 2020.

Prosba

Vzhľadom na riziko šírenia COVID-19, akékoľvek balíčky, či už oblečenie, hračky, knihy a pod., neprijímame!!! Prosíme Vás, nenoste ich do našich zariadení, pomôžte nám chrániť našich klientov aj náš personál. Ďakujeme