Vianočná besiedka

V stredu sme mali našu tradičnú vianočnú besiedku, kde sa stretli zamestnanci a klienti nášho centra. Navštívil nás aj pán predseda BBSK Ing. Ján Lunter, ktorému aj touto cestou ďakujeme.

Viac foto nájdete tu.

Štedrý darček

Vďaka Jumping Centru Krupina máme pod stromčekom v našom centre naozaj bohatú nádielku darčekov. Našim klientom takto môžeme urobiť vianočné sviatky krajšími. Ďakujeme! 🙂

Vzdelávanie zamestnancov

V mesiaci október sa naši zamestnanci zúčastnili na odbornom seminári v Návrate v Banskej Bystrici realizovaný formou zážitkového vzdelávania s názvom Sociálna diagnostika – využitie a aplikácia konceptu vzťahovej väzby v sociálnej diagnostike. 

Opekačka na Vartovke

Začiatok októbra sme v dennom stacionári využili na príjemnú opekačku s našimi klientmi na Vartovke. Počasie bolo vynikajúce, atmosféra takisto. 

Deky pre program KOZMO

V dennom stacionári spolu s klientmi šijeme tieto výnimočné deky pre program KOZMO na prevenciu všetkých foriem násilia, ktorý realizuje Centrum Slniečko v Nitre. 

Stretnutia rodinného kruhu

Spoločnosť Úsmev ako dar organizovala dňa 9. októbra v Bratislave výnimočné stretnutie praktikov v oblasti práce s ohrozenými deťmi a ich rodinami na Slovensku, ktorého sa zúčastnila aj naša kolegyňa. Konferencia Prínos konferenčného modelu práce s rodinou – Využitie restoratívnych konferencií a rodinných konferencií – Stretnutí rodinného kruhu  pri práci s dieťaťom – mladým človekom, jeho rodinou a  komunitou vytvorila cennú  odbornú platformu pre sieťovanie a odbornú diskusiu  pracovníkov v oblasti sociálnej práce s rodinou, o jej výzvach a perspektívach.

Rodinné konferencie – Stretnutia rodinného kruhu a ostatné predstavené restoratívne praktiky  sú osvedčeným  modelom práce s ohrozeným dieťaťom, mladým človekom,  jeho rodinou a komunitou a prinášajú konkrétnu zmenu v procese plánovania a rozhodovania, ktorá je prospešná dieťaťu, jeho širokej rodine, komunite i nám zapojeným profesionálom. 

Za hradmi Slovenska

Tohtoročné letné výlety s našim Centrom sa niesli v duchu spoznávania hradov Slovenska. Najprv sme navštívili Čachtice a v ich blízkosti ZOO farmu Modrová, kde sme mohli vidieť exotické zvieratá vo voľnej prírode a neobišli sme ani Park miniatúr v Podolí. Ako druhý sme zdolali Spišský hrad a cestou sme sa zastavili na Sivej brade a v Levoči. Posledný výlet bol do Bojníc, kde na nás čakal Bojnický zámok, ZOO, Múzeum praveku. Vyhliadku Čajku sme kvôli nepriaznivému počasiu nenavštívili, ale ani to nám nezobralo radosť z pekne stráveného dňa. Ďakujeme všetkým účastníkom a tešíme sa na ďalšie výlety.