Bývanie pre budúcnosť

V auguste bolo naše Centrum úspešné ako žiadateľ grantu v zatvorenej grantovej výzve Nadácie SLSP „Bývanie pre budúcnosť“. Vďaka uvedenému grantu sme mohli vynoviť bývanie našich klientiek novými elektrospotrebičmi, potrebami pre domácnosť, ako aj inými doplnkami, ktoré  v nami poskytovanom bývaní chýbalo. 

Ďakujeme Nadácii Slovenskej sporiteľne za podporu a pomoc, vďaka ktorej pretvárame núdzové bývanie a krízové ubytovanie za bezpečný a útulný domov. 

ĎAKUJEME!

Pozvánka na výlet

Srdečne Vás pozývame do predvianočnej Viedne. Prihlasovanie na tel.č. 0911 731 123.

Projekt Nový domov, nový štart

Už viac ako rok máme možnosť implementovať zaujímavý projekt Nový domov, nový štart. Vďaka tomu projektu môžeme sprostredkovať dostupné bývanie pre klientov a klientky, ktorí žiaľ v našej krajine stále nemajú prístup k dostupnému a pri našej cieľovej skupine aj k bezpečnému bývaniu. O to viac sme vďační za podporu prostredníctvom myšlienky dostupného bývania s prvkami „housing first“.  Cieľom je sprostredkovať dostupné bývanie pre 3 klientov a klientky, čo sa nám darí napĺňať.

OTVORENÝ LIST: Verejná výzva k poslancom a poslankyniam NR SR k voľbe komisára pre deti

Vážení poslanci a poslankyne NR SR.

Slovensko stojí pár dní pred opätovnou voľbou Komisára pre deti. Najsilnejší a najdôležitejší podnet k jeho vzniku dalo 5-ročné utýrané dievčatko menom Lucka, ktorá 3 roky nikomu nechýbala. Práve jej prípad poukázal na viaceré systémové chyby v ochrane detí na Slovensku. Výstupom tlaku verejnosti a neziskových organizácií, ktoré sa dlhodobo venovali tejto téme a upozorňovali na chyby v systéme, bol prísľub vtedajšieho ministra práce, že dôjde okrem iných opatrení aj k návrhu a prijatiu Zákona o komisárovi pre deti.

Sľub bol dodržaný, no v priebehu schvaľovania zákona tým, že bolo vopred jasné, kto bude Komisárom pre deti, došlo k „drobným zmenám“. Časti, ktoré v návrhu zákona jednoznačne deklarovali apolitickosť pri voľbe Komisára pre deti, sa do prijatého zákona nedostali.

Slovenská republika bola ihneď po voľbe pani Tomanovej, kritizovaná za porušenie parížskych princípov pri voľbe prvého komisára pre deti a vyzvaná Výborom OSN pre práva dieťaťa na jeho zasadaní 24.-25. mája 2016, aby zabezpečila nezávislosť inštitúcie komisára pre deti, pokiaľ ide o volebný proces, financovanie, mandát a aby zaručila úplný súlad s parížskymi princípmi.

17. februára 2022 budú poslanci NR SR voliť medzi dvoma kandidátkami, ktoré už v prvom hlasovaní nezískali dostatočný počet hlasov. Opäť je jednou z kandidátok aktívna politička, priamo poslankyňa NR SR pani Hatráková (OĽANO).

Kandidatúra aktívneho politika, poslankyne NR SR na post Komisára pre deti diskriminuje a znevýhodňuje akéhokoľvek iného občianskeho kandidáta. Je to nerovný a nedemokratický súboj znevažujúci etické princípy a fair play. Kandidáta na post Komisára pre deti volia poslanci a poslankyne NR SR a pokiaľ kandiduje niektorý/á z nich, tak ho/ju volia stranícki kolegovia, priatelia a dokonca môže voliť aj sám/ú seba, čo je neprijateľné a čoho svedkami sme boli už pri prvej voľbe. Občianski kandidáti takúto „výhodu“ nemajú. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo nekandidujú viacerí občianski kandidáti v druhom kole voľby Komisára pre deti.

Úrad Komisára pre deti si vyžaduje, aby na tomto poste stál odborník/odborníčka, nepreviazaný/á na žiadnu politickú stranu ani hnutie, za ktorého hovorí jeho/jej dlhoročná práca v prospech detí, konkrétne projekty, aktivity, programy. Odborník ktorý sa dokáže postaviť na stranu dieťaťa bez akéhokoľvek politického ovplyvňovania a dokáže svojím odborným prístupom nasmerovať zmeny v systéme tak, aby sme ako spoločnosť dokázali deti účinnejšie chrániť.

Odborná verejnosť už viackrát vyjadrila vážne obavy nad výrokmi pani poslankyne Hatrákovej, či už sa to týkalo kauzy poslanca Heráka, podozrivého zo sexuálneho zneužívania detí, nejednoznačného postavenia obete v domácom násilí, nepodania trestného oznámenia pri obdržaní dôkazov deklarujúcich podozrenie zo spáchania trestného činu korupcie, či obvinenia protikandidátky zo zodpovednosti za prípad šikanyv Miloslavove pri verejnom vypočutí.

Doluuvedené organizácie, právnické a fyzické osoby vyjadrujú znepokojenie nad procesom voľby Komisára pre deti a vyzývajú poslancov a poslankyne NR SR aby:

a) zabezpečili nezávislosť a apolitickosť pri volebnom procese komisára pre deti a vytvorili priestor pre jeho demokratickú voľbu, ktorá nijakým spôsobom neznevýhodňuje niektorého z kandidátov v zmysle parížskych princípov,

b) legislatívne upravili proces voľby komisára pre deti tak, aby podmienkou voliteľnosti za komisára pre deti mohla byť okrem iných legislatívne vymedzených podmienok fyzická osoba, ktorá nie je členom žiadnej politickej strany ani hnutia, nie je poslancom/poslankyňou NR SR a nezastáva vedúcu štátnu funkciu minimálne 24 mesiacov pred návrhom kandidáta na komisára, čím bude zabezpečená apolitickosť kandidáta a zamedzenie prepojenia na politickú stranu či hnutie,

c) zrušil prebiehajúcu voľbu na post komisára pre deti, vyhlásil nové voľby v súlade s bodom a).

Vládna koalícia pri vstupe do politiky deklarovala transparentný, demokratický, nikoho nezvýhodňujúci prístup k verejným, najmä ľudskoprávnym postom, kde je dôležitá predovšetkým odbornosť, skúsenosti, výsledky. Veríme, že ich dokáže aj v praxi uplatniť.

Organizácie stojace za verejnou výzvou:

1. Koalícia pre deti Slovensko – Mgr. Mariana Kováčová, PhD.
2. Nadácia pre deti Slovenska – Mgr. Ondrej Gallo
3. Centrum Slniečko, n.o. – Mgr. Mariana Kováčová, PhD.
4. Linka detskej istoty, n.o. – Ing. Eva Dzurindová
5. Návrat o.z. – Mgr. Marek Roháček
6. Liga za ľudské práva – JUDr. Zuzana Števulová
7. CVEK – Mgr. Elena Gallová Kriglerová
8. OZ Prima – PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. MBA
9. Náruč – Pomoc deťom v kríze – Mgr. Robert Braciník, Mgr. Ivan Leitman
10. IPčko – PhDr. Marek Madro, PhD.
11. Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. – Mgr. Lýdia Brichtová, PhD.
12. Nadácia otvorenej spoločnosti – Doc. JUDr. Andrea Erdősová, PhD.
13. Asociácia krízových stredísk – Mgr. Robert Braciník
14. Ing. Juraj Mišura – predseda správnej rady Nadácie UNICEF
15. BUDÚCNOSŤ,n.o. – Doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.
16. Centrum sociálnych služieb KA – Mgr. Anna Surovcová
17. Žena v tiesni – PhDr. Tatiana Brnová
18. MyMamy – Mgr. Apolónia Sejková
19. TENENET o.z. – PhDr. Elena Kopcová, PhD.
20. Jazmin, n.o. – Mgr. Viera Mrázová, MBA
21. Detské centrum Slovensko – PaedDr. Viktor Blaho
22. Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov – PhDr. Zuzana Aly
23. LUNA, n.o. – Mgr. Hana Štrbová
24. Brána do života – Mgr. Viera Stráňavová
25. Združenie STORM – Mgr. Pavol Sčasný
26. Poradenské centrum Nádej – Mgr. Adriana Havašová
27. OMAPO,o.z. – Mgr. Andrea Tesariková
28. Aliancia žien Slovenska – Mgr. Katarína Farkašová
29. Únia materských centier – Ing. Daniela Konečná
30. Kanisová & Kanis, Advokátska kancelária – JUDr. Matúš Kanis
31. Lúč pre dieťa – Dagmar Ďurečková
32. A Ray of Sunshine for a Child,UK – Dagmar Ďurečková

Fyzické osoby:

1. Martin Jaroň, Bratislava
2. Milota Sidorová
3. PaedDr. Vladimíra Vargová Mičeková, Nitra
4. Erik Varga, Nitra
5. Eva Matejíčková, Snina

Ak chcete pripojiť svoj podpis, kontaktujte vykonna.rada@koaliciapredeti.sk

Pomôžte nám nájsť byty na prenájom v Banskej Bystrici

Počuli ste už o projekte Housing first?

Je to nový projekt realizovaný našim Centrom sociálnych služieb KA (CSS KA). V tomto projekte ide o to, že potrebujeme nájsť byty (momentálne v Banskej Bystrici) pre naše klientky, s ktorými dlhodobo pracujeme. Preto Vás prosíme o pomoc. Uprednostňujeme 1 a 2 izbové byty.

Výhody pre prenajímateľa:

  • Zmluva sa podpisuje na základe plnej moci aj s našou organizáciou, preto garantujeme platenie nájmu načas každý mesiac po celú dobu trvania nájmu.
  • Rodiny poznáme, nakoľko s nimi naši odborní pracovníci dlhodobo pracujú. Vieme Vám o rodine povedať mnoho informácií. Sú, a v čase trvania projektu budú, v starostlivosti našich terénnych sociálnych pracovníkov, či iných odborných zamestnancov.

Viac o tomto projekte si môžete prečítať tu: https://www.csska.sk/novy-domov-novy-start

Ak Vás tento projekt zaujal a sami máte vhodný byt, alebo poznáte niekoho, kto môže pomôcť, kontaktujte nás na:

tel. číslo: 0948 122 486
mail: css.krupina@gmail.com

Všetky ostatné záležitosti preberieme osobne.

Vopred ďakujeme za pomoc, aj za zdieľanie tejto prosby, ktoré nám v rozbehnutí tohto projektu v Banskej Bystrici môže veľmi pomôcť.

Pomôžte nám nájsť byty na prenájom v KA a okolí

Počuli ste už o projekte Housing first?

Je to nový projekt realizovaný našim Centrom sociálnych služieb KA (CSS KA). V tomto projekte ide o to, že potrebujeme nájsť byty v KA a okolí pre naše klientky, s ktorými dlhodobo pracujeme. Preto Vás prosíme o pomoc. Uprednostňujeme 1 a 2 izbové byty.

Výhody pre prenajímateľa:

  • Zmluva sa podpisuje na základe plnej moci aj s našou organizáciou, preto garantujeme platenie nájmu načas každý mesiac po dobu 2 rokov.
  • Rodiny poznáme, nakoľko s nimi naši odborní pracovníci dlhodobo pracujú. Vieme Vám o rodine povedať mnoho informácií. Sú, a v čase trvania projektu budú, v starostlivosti našich terénnych sociálnych pracovníkov, či iných odborných zamestnancov.

Viac o tomto projekte si môžete prečítať tu: https://www.csska.sk/novy-domov-novy-start

Ak Vás tento projekt zaujal a sami máte vhodný byt, alebo poznáte niekoho, kto môže pomôcť, kontaktujte nás na:

tel. číslo: 0948 122 486
mail: css.krupina@gmail.com

Všetky ostatné záležitosti preberieme osobne.

Vopred ďakujeme za pomoc, aj za zdieľanie tejto prosby, ktoré nám v rozbehnutí tohto projektu v našom regióne môže veľmi pomôcť.

Pozvánka na výlet č.2

Srdečne Vás pozývame na ďalší výlet 🙂. Prihlásiť sa môžete aj na našom tel. čísle 0944 013 122.