Zakúpenie pomôcok

Vďaka finančnému príspevku od Nadácie Volkswagen Slovakia sme mohli uskutočniť nákup pomôcok potrebných na arteterapiu pre našich klientov. Táto aktivita je súčasťou projektu „Čas na lepší život“.
“ Tento projekt sa uskutočnil v rámci grantového programu Podpora krízových centier Nadácie Volkswagen Slovakia.“

Vzdelávanie zamestnancov

V mesiaci október sa naši zamestnanci zúčastnili na odbornom seminári v Návrate v Banskej Bystrici realizovaný formou zážitkového vzdelávania s názvom Sociálna diagnostika – využitie a aplikácia konceptu vzťahovej väzby v sociálnej diagnostike. 

Opekačka na Vartovke

Začiatok októbra sme v dennom stacionári využili na príjemnú opekačku s našimi klientmi na Vartovke. Počasie bolo vynikajúce, atmosféra takisto. 

Deky pre program KOZMO

V dennom stacionári spolu s klientmi šijeme tieto výnimočné deky pre program KOZMO na prevenciu všetkých foriem násilia, ktorý realizuje Centrum Slniečko v Nitre. 

Stretnutia rodinného kruhu

Spoločnosť Úsmev ako dar organizovala dňa 9. októbra v Bratislave výnimočné stretnutie praktikov v oblasti práce s ohrozenými deťmi a ich rodinami na Slovensku, ktorého sa zúčastnila aj naša kolegyňa. Konferencia Prínos konferenčného modelu práce s rodinou – Využitie restoratívnych konferencií a rodinných konferencií – Stretnutí rodinného kruhu  pri práci s dieťaťom – mladým človekom, jeho rodinou a  komunitou vytvorila cennú  odbornú platformu pre sieťovanie a odbornú diskusiu  pracovníkov v oblasti sociálnej práce s rodinou, o jej výzvach a perspektívach.

Rodinné konferencie – Stretnutia rodinného kruhu a ostatné predstavené restoratívne praktiky  sú osvedčeným  modelom práce s ohrozeným dieťaťom, mladým človekom,  jeho rodinou a komunitou a prinášajú konkrétnu zmenu v procese plánovania a rozhodovania, ktorá je prospešná dieťaťu, jeho širokej rodine, komunite i nám zapojeným profesionálom. 

Za hradmi Slovenska

Tohtoročné letné výlety s našim Centrom sa niesli v duchu spoznávania hradov Slovenska. Najprv sme navštívili Čachtice a v ich blízkosti ZOO farmu Modrová, kde sme mohli vidieť exotické zvieratá vo voľnej prírode a neobišli sme ani Park miniatúr v Podolí. Ako druhý sme zdolali Spišský hrad a cestou sme sa zastavili na Sivej brade a v Levoči. Posledný výlet bol do Bojníc, kde na nás čakal Bojnický zámok, ZOO, Múzeum praveku. Vyhliadku Čajku sme kvôli nepriaznivému počasiu nenavštívili, ale ani to nám nezobralo radosť z pekne stráveného dňa. Ďakujeme všetkým účastníkom a tešíme sa na ďalšie výlety.

Zahájenie letnej sezóny

20.6. 2019 sme spolu s klientami z nášho denného stacionára zahájili letnú sezónu. Osvieženie sme hľadali na kúpalisku Dudinka v Dudinciach. Prinášame pár fotografií a prajeme aj vám príjemný začiatok leta. 

Marcová burza kníh

V átriu zrekonštruovaného Domu služieb v centre Krupiny si viac ako 50 milovníkov kníh prišlo na svoje. Myšlienka nultého ročníka Marcového bazára kníh bola jednoduchá: „priniesť knihy, ktoré už nepotrebujete, odniesť si knihy, ktoré chcete.“

Za nedeľným projektom stoja dve organizácie a to Centrum sociálnych služieb v KA a Centrum komunitného organizovania, pre ktoré to bola prvá aktivita v Krupine. Okrem kníh si mohli ľudia vypočuť aj krátke literárne pásmo venované Andrejovi Sládkovičovi a jeho láske Maríne.

Knihy, ktoré si ešte nenašli svoj nový domov, budú postupne ponúknuté miestnym Domovom sociálnych služieb, či do čakární u lekára. Organizátori plánujú myšlienku Burzy kníh zopakovať. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili.

Darovali sme oblečenie

18.12.2018 sa konala aktivita „Darujeme“, ktorá sa opäť stretla s nami neočakávanou odozvou. Počas nej sme darovali oblečenie mnohým ľuďom, ktorí to potrebujú.