Vyjadrenie k novele Trestného zákona

Považujeme za veľmi dôležité vyjadriť sa k téme posledných dní a to k vládnej novele Trestného zákona, ktorá okrem iného skracuje lehotu premlčania znásilnenia a sexuálneho násilia. Jednoznačne NESÚHLASÍME s takouto úpravou Trestného zákona, ktorá poškodzuje preživších. Neporozumenie danej problematike a jej bagatelizovanie ubližuje ľuďom, ktorí si takýmto násilím museli prejsť, a pre ktorých je tento zážitok traumatizujúci a vyhľadanie pomoci náročné. Pri takto citlivej téme, by sme mali byť opatrní vo vyjadreniach a empatickí voči ich prežívaniu.