Arteterapia pre klientov

Od 7.12.2019 pravidelne dvakrát mesačne realizujeme arteterapiu pre našich klientov. Prostredníctvom nej sa usilujeme pomôcť im vyrovnať sa so svojou minulosťou, prekonať prežité traumy a napredovať v osobnom rozvoji. Pomôcky potrebné na arteterapiu sme zakúpili vďaka projektu „Čas na lepší život“ v rámci grantového programu Podpora krízových centier Nadácie Volkswagen Slovakia.