Bowling

V stredu 25.4.2018 sme strávili príjemný čas na bowlingu aj s klientmi z nášho denného stacionára.