Návšteva pani komisárky JUDr. Zuzany Stavrovskej v našom dennom stacionári v Detve

V rámci výjazdových dní Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sme sa v utorok 26.9.2023 potešili osobnej návšteve pani komisárky JUDr. Zuzany Stavrovskej aj v našom dennom stacionári v Detve. Klienti, rodičia, starí rodičia ako aj zamestnanci sa mohli v príjemnej atmosfére pozdieľať so svojimi skúsenosťami pri vybavovaní úradných záležitostí, kompenzačných pomôcok, príspevkov a i., príp. dohodnúť si možnosť …

Projekt Nový domov, nový štart

Druhý rok implementácie projektu Nový domov, nový štart – sprostredkovanie dostupného bývania aj v našom centre prináša nové skúsenosti a spoluprácu. Sprostredkovať a zabezpečiť dostupné a bezpečné bývanie pre klientov a klientky, ktorým poskytujeme naše služby, sa nám darí predovšetkým vďaka podpore z výzvy Dostupné bývanie s prvkami housing first. Neoceniteľnou a pre nás nenahraditeľnou je však aj efektívna spolupráca s organizáciou Dostupný domov j.s.a. a profesionálny prístup jej pracovníkov. …

Nový stan pre klientov

S blížiacim sa letom sa opäť rozšíria možnosti trávenia času pre klientov našich denných stacionárov v Krupine a v Detve. V obidvoch máme k dispozícii záhradu, kde klienti radi trávia slnečné letné dni a kde organizujeme rôzne spoločné stretnutia a akcie. Preto sme sa rozhodli zaobstarať stan, ktorý by klientov chránil pred silným slnkom alebo dažďom. Chceme sa preto poďakovať …

3. stretnutie ľudí dobrej vôle

Je dobré sa na chvíľku zastaviť, je potrebné cítiť prijatie, je nutné prestať sa ponáhľať, je dôležité mať čas, je nevyhnutné mať rád – seba aj druhých… Doprajte si chvíľku času pre seba, aby ste potom mohli mať veľa času pre iných a príďte načerpať energiu a vnútorný pokoj do nasledujúcich dní na treťom stretnutí ľudí dobrej vôle.

Bývanie pre budúcnosť

V auguste bolo naše Centrum úspešné ako žiadateľ grantu v zatvorenej grantovej výzve Nadácie SLSP „Bývanie pre budúcnosť“. Vďaka uvedenému grantu sme mohli vynoviť bývanie našich klientiek novými elektrospotrebičmi, potrebami pre domácnosť, ako aj inými doplnkami, ktoré  v nami poskytovanom bývaní chýbalo.  Ďakujeme Nadácii Slovenskej sporiteľne za podporu a pomoc, vďaka ktorej pretvárame núdzové bývanie a krízové ubytovanie za bezpečný …

Pozvánka na výlet

Srdečne Vás pozývame do predvianočnej Viedne. Prihlasovanie na tel.č. 0911 731 123.

Projekt Nový domov, nový štart

Už viac ako rok máme možnosť implementovať zaujímavý projekt Nový domov, nový štart. Vďaka tomu projektu môžeme sprostredkovať dostupné bývanie pre klientov a klientky, ktorí žiaľ v našej krajine stále nemajú prístup k dostupnému a pri našej cieľovej skupine aj k bezpečnému bývaniu. O to viac sme vďační za podporu prostredníctvom myšlienky dostupného bývania s prvkami „housing first“.  Cieľom je sprostredkovať dostupné bývanie pre 3 klientov …

OTVORENÝ LIST: Verejná výzva k poslancom a poslankyniam NR SR k voľbe komisára pre deti

Vážení poslanci a poslankyne NR SR. Slovensko stojí pár dní pred opätovnou voľbou Komisára pre deti. Najsilnejší a najdôležitejší podnet k jeho vzniku dalo 5-ročné utýrané dievčatko menom Lucka, ktorá 3 roky nikomu nechýbala. Práve jej prípad poukázal na viaceré systémové chyby v ochrane detí na Slovensku. Výstupom tlaku verejnosti a neziskových organizácií, ktoré sa dlhodobo venovali tejto téme a upozorňovali na chyby v systéme, bol prísľub vtedajšieho …