Cenník služieb

Cenník platný od 1.1.2016

Služba

 cena na deň v €

Úhrada klienta v ZNB (dospelý)

1 EUR

Úhrada klienta v ZNB (dieťa nad 10 rokov)

1 EUR

Úhrada klienta v ZNB (dieťa do 10 rokov)

0,50 EUR

Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

0,20 EUR

Príplatok za televízor na izbe

5 EUR mesačne

V prípade, že klient má príjem zo zamestnania, úhrada za 1 deň pobytu klienta v ZNB 5 EUR