Dar pre klientov CSS KA

Ďakujeme pánovi Milanovi Geborovi za finančný dar, vďaka ktorému sme zakúpili potraviny a potrebné vybavenie pre klientov nášho Centra.