Dobrovoľníctvo

V dňoch od 16. – 22.9.2015 sa koná Týždeň dobrovoľníctva V našom zariadení dňa 16.9.2015 pomáhalo 30 dobrovoľníkov a 5 účastníkov aktivít, zapojili sa študenti aj seniori… Niektorí spolu s klientami vyrábali makety k výrobe vianočných dekorácií, ďalší nám pomohli s vybudovaním vyvýšeného záhona, iní nanovo namaľovali plot v jednej z našich prevádzok, ďalší ukladali drevo  a pomáhali pri odvoze vyzbieraného šatstva…  Pri toľkých ochotných rukách bolo v tento deň za nami vidieť aj viacero ukončenej práce, ktorá by nám trvala určite omnoho dlhšie.  Preto sa touto cestou chceme úprimne poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa do Týždňa dobrovoľníctva zapojili v našej organizácii a značnou mierou prispeli ku kvalite našich služieb.