Krajšie Vianoce

Veľmi pekne ďakujeme p. Martinkovi, p. Weissovi, pedagógom a žiakom MŠ a ZŠ Dobrá Niva, Jumping Centru Krupina, zamestnancom Billy a ďalším ľuďom s dobrým srdcom, ktorí zabezpečili darčeky pre klientov v našej starostlivosti. Úprimná vďaka patrí aj všetkým, ktorí sa zapojili do potravinovej zbierky „kus za kus“. Vyzbieranými potravinami môžeme pomôcť v tejto neľahkej dobe rodinám v núdzi. Darčeky aj potraviny sme rozdelili a postupne ich distribuujeme do jednotlivých rodín.

Viac foto tu