Mikulášsky bowling

S klientmi z denného stacionára sme strávili príjemný čas pri „mikulášskom“ bowlingu. Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.