Násilie páchané na ženách

V spolupráci s oddelením komunikácie a prevencie KR PZ poradňa nášho centra vytvorila podporný príspevok pri príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia na ženách (25.november).
Na zhliadnutie tu