Návšteva pani komisárky JUDr. Zuzany Stavrovskej v našom dennom stacionári v Detve

V rámci výjazdových dní Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sme sa v utorok 26.9.2023 potešili osobnej návšteve pani komisárky JUDr. Zuzany Stavrovskej aj v našom dennom stacionári v Detve. Klienti, rodičia, starí rodičia ako aj zamestnanci sa mohli v príjemnej atmosfére pozdieľať so svojimi skúsenosťami pri vybavovaní úradných záležitostí, kompenzačných pomôcok, príspevkov a i., príp. dohodnúť si možnosť osobnej konzultácie pri takejto potrebe. Bolo nám cťou, že sme medzi nami pani komisárku so spolupracovníčkami mohli privítať a sme vďační za jej čas, ochotu a službu, akou poňala výkon svojej funkcie.