Nové zariadenie v ZNB

V rámci projektu „Čas na lepší život“ sme skvalitnili prostredie našim klientkám a ich deťom v Zariadení núdzového bývania.
„Tento projekt sa uskutočnil v rámci grantového programu Podpora krízových centier Nadácie Volkswagen Slovakia.“