Nové zariadenie v ZNB

V rámci projektu „Čas na lepší život“ sme skvalitnili prostredie našim klientkám a ich deťom v Zariadení núdzového bývania.