Oznam

V súlade s mimoriadnymi opatreniami vyhlásenými krízovým štábom vlády SR a s ohľadom na obmedzenie šírenia infekčného ochorenia COVID -19, pristupujeme aj my k nasledovným krokom:
Klientov denného stacionára žiadame, aby zostali
doma, v nutných prípadoch bude naďalej každý deň v stacionári zabezpečená služba.

Ďalej prosíme klientov, aby pri komunikácii s našim poradenským centrom obmedzili osobný kontakt len na nevyhnutné prípady a uprednostnili e-mailový alebo telefonický kontakt.
Kontakty na nás: css.krupina@gmail.com, 0944 013 112.