Posedenie v kaviarni

S klientmi z denného stacionára sme navštívili našu obľúbenú kaviareň. Strávili sme príjemný čas pri kávičke a rozhovoroch.