Projekt Nový domov, nový štart

Už viac ako rok máme možnosť implementovať zaujímavý projekt Nový domov, nový štart. Vďaka tomu projektu môžeme sprostredkovať dostupné bývanie pre klientov a klientky, ktorí žiaľ v našej krajine stále nemajú prístup k dostupnému a pri našej cieľovej skupine aj k bezpečnému bývaniu. O to viac sme vďační za podporu prostredníctvom myšlienky dostupného bývania s prvkami „housing first“.  Cieľom je sprostredkovať dostupné bývanie pre 3 klientov a klientky, čo sa nám darí napĺňať.