Stretnutia rodinného kruhu

Spoločnosť Úsmev ako dar organizovala dňa 9. októbra v Bratislave výnimočné stretnutie praktikov v oblasti práce s ohrozenými deťmi a ich rodinami na Slovensku, ktorého sa zúčastnila aj naša kolegyňa. Konferencia Prínos konferenčného modelu práce s rodinou – Využitie restoratívnych konferencií a rodinných konferencií – Stretnutí rodinného kruhu  pri práci s dieťaťom – mladým človekom, jeho rodinou a  komunitou vytvorila cennú  odbornú platformu pre sieťovanie a odbornú diskusiu  pracovníkov v oblasti sociálnej práce s rodinou, o jej výzvach a perspektívach.

Rodinné konferencie – Stretnutia rodinného kruhu a ostatné predstavené restoratívne praktiky  sú osvedčeným  modelom práce s ohrozeným dieťaťom, mladým človekom,  jeho rodinou a komunitou a prinášajú konkrétnu zmenu v procese plánovania a rozhodovania, ktorá je prospešná dieťaťu, jeho širokej rodine, komunite i nám zapojeným profesionálom.