Strom priateľstva

S klientmi v dennom stacionári sme si vyrobili strom priateľstva na oživenie našich priestorov. Každý si vyzdobil svoju vetvu gombíkmi podľa vlastného vkusu. Strom je zároveň symbolom harmónie medzi nami.