Výroba strašiaka

V dennom stacionári sme spoločne vyrobili strašiaka. V našej záhradke bude mať dôležitú úlohu – strážiť, aby nám z nej vtáčiky nevyzobali všetku úrodu.