Vzdelávanie zamestnancov

V mesiaci október sa naši zamestnanci zúčastnili na odbornom seminári v Návrate v Banskej Bystrici realizovaný formou zážitkového vzdelávania s názvom Sociálna diagnostika – využitie a aplikácia konceptu vzťahovej väzby v sociálnej diagnostike.