Zbierka šatstva v CSS-KA

Zbierku obnoseného a nepotrebného šatstva sme realizovali v dňoch 02. – 04. 09. 2015 od 8,00 do 17,00 hod. v priestoroch Kina Kultúra v Krupine. Vyzbieralo sa spolu približne 230 vriec použitého šatstva, obuvi a hračiek. Chceme poďakovať organizácii Diakonie Broumov za korektnú spoluprácu, zamestnancom Kultúry mesta Krupina za ochotu a samozrejme všetkým ľudom ochotným zapojiť sa do zbierky. Sme radi, že sa v Krupine ešte stále najde toľko dobrých ľudí.