Zdobenie stromčeka

V našom Zariadení núdzového bývania sa chystáme na príchod vianočných sviatkov. Aj deti sa pridali k prípravám a spoločne ozdobili stromček.

Mikuláš v našom centre

Aj naše centrum navštívil Mikuláš.  Radosť z tejto milej návštevy mali klienti denného stacionára aj klienti zariadenia núdzového bývania. Veríme, že k nám zavíta aj o rok.