Mikuláš v našom centre

Aj naše centrum navštívil Mikuláš.  Radosť z tejto milej návštevy mali klienti denného stacionára aj klienti zariadenia núdzového bývania. Veríme, že k nám zavíta aj o rok.