Posedenie v kaviarni

S klientmi z denného stacionára sme navštívili našu obľúbenú kaviareň. Strávili sme príjemný čas pri kávičke a rozhovoroch.

Týždeň mozgu 2018

V našom centre sa pripájame k celosvetovej kampani Týždeň mozgu a organizujeme tréning pamäte. Všetkých pozývame.

Vianočná besiedka

V stredu 20.12. sa v našom centre konala každoročná vianočná besiedka. Strávili sme spolu veľmi príjemný čas pri koláčikoch, rozhovoroch a vianočnej hudbe.

Obdarovanie rodín

Advent sa chýli ku koncu a nám sa podarilo s vašou pomocou prostredníctvom zbierok spríjemniť vianočné sviatky rodinám, ktoré to potrebujú. Všetkým, ktorí sa na tejto ceste k Vianociam pridali k nám, ĎAKUJEME!

Zdobenie stromčeka

V našom Zariadení núdzového bývania sa chystáme na príchod vianočných sviatkov. Aj deti sa pridali k prípravám a spoločne ozdobili stromček.

Prvý deň zbierky

Prvý deň adventnej zbierky je za nami. Vďaka vám môžeme obdarovať rodiny v núdzi hygienickými potrebami. Ďakujeme!

Mikuláš v našom centre

Aj naše centrum navštívil Mikuláš.  Radosť z tejto milej návštevy mali klienti denného stacionára aj klienti zariadenia núdzového bývania. Veríme, že k nám zavíta aj o rok.

Mikulášsky bowling

S klientmi z denného stacionára sme strávili príjemný čas pri „mikulášskom“ bowlingu. Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie. 

Adventné pozvanie

Prijmite pozvanie zmysluplne prežiť adventné obdobie a pridajte sa k nám!

Skvalitnené priestory v ZNB

V priebehu mesiacov júl – november sme zlepšovali priestory zariadenia núdzového bývania v rámci projektu s názvom „Kvalitnejší život v Centrum KA“, ktorý bol podporený Nadáciou EPH v sume 2500 EUR. Naši zamestnanci postupne vyčistili a vydezinfikovali tieto priestory, následne ich vymaľovali. Zároveň sa realizovala výmena niektorých vodovodných batérií. Z uvedených finančných prostriedkov sme zakúpili PVC podlahu s lištami, ktorá sa položila v rámci celého zariadenia núdzového bývania. Podarilo sa zabezpečiť germicídny žiarič, ktorý bude slúžiť na sterilizáciu vzduchu a účinné ničenie mikroorganizmov. Nakúpili sme postele s výsuvným lôžkom, postele s úložným priestorom a matrace. Pracovníci nášho Centra sa postarali o poskladanie nábytku a zariadenie izieb.

Klienti zariadenia núdzového bývania sa teraz tešia z lepších podmienok, v ktorých žijú a tým sa prispelo k zlepšeniu ich psychického nastavenia a zefektívnenia našej práce. Veríme, že toto zariadenie bude slúžiť mnohým klientom.

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH.“