Zakúpenie pomôcok

Vďaka finančnému príspevku od Nadácie Volkswagen Slovakia sme mohli uskutočniť nákup pomôcok potrebných na arteterapiu pre našich klientov. Táto aktivita je súčasťou projektu „Čas na lepší život“.
“ Tento projekt sa uskutočnil v rámci grantového programu Podpora krízových centier Nadácie Volkswagen Slovakia.“