Zóna oddychu

Klienti nášho zariadenia môžu naplno využívať našu novú „Zónu oddychu“, ktorá ponúka okrem príjemného posedenia, stretnutí, rozhovorov, záujmových aktivít, aj veľa možností aktívneho trávenia voľného času pre našich najmenších. „Tento projekt sa uskutočnil v rámci grantového programu Podpora krízových centier Nadácie Volkswagen Slovakia“

Príprava „Zóny oddychu“

Postupne vytvárame novú „Zónu oddychu“ pre klientov ZNB. Vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia sme zakúpili záhradné sedenie, trampolínu, bazén, hojdačku so šmýkačkou a ďalšie komponenty a hry do detského kútika. „Tento projekt sa uskutočnil v rámci grantového programu Podpora krízových centier Nadácie Volkswagen Slovakia“

Denný stacionár v Detve otvorený

Od začiatku januára je denný stacionár v Detve k dispozícii pre klientov, ktorí ho môžu navštíviť každý pracovný deň. Za ten krátky čas sa nám podarilo vytvoriť dobrý kolektív, v ktorom zažívame spoločne veľa pekných a veselých chvíľ.

Denný stacionár v Detve

Priestory nového denného stacionára v Detve sú už pripravené. Počas januára privítame prvých klientov.

Krajšie Vianoce

Veľmi pekne ďakujeme p. Martinkovi, p. Weissovi, pedagógom a žiakom MŠ a ZŠ Dobrá Niva, Jumping Centru Krupina, zamestnancom Billy a ďalším ľuďom s dobrým srdcom, ktorí zabezpečili darčeky pre klientov v našej starostlivosti. Úprimná vďaka patrí aj všetkým, ktorí sa zapojili do potravinovej zbierky „kus za kus“. Vyzbieranými potravinami môžeme pomôcť v tejto neľahkej dobe rodinám v núdzi. Darčeky …

Násilie páchané na ženách

V spolupráci s oddelením komunikácie a prevencie KR PZ poradňa nášho centra vytvorila podporný príspevok pri príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia na ženách (25.november).Na zhliadnutie tu

Aj my budeme bubnovať

DETI PRED NÁSILÍM TICHO NEOCHRÁNI Na Slovensku sa pripravuje ďalší ročník akcie s názvom „Bubnovačka“, ktorá má aj tento rok symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a otvoriť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Myšlienku podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“ si 19. novembra 2020 pripomenieme už po siedmy krát.Tento ročník bude obzvlášť výnimočný, kvôli momentálnej situácii zapríčinenej ochorením …

Stretnutie organizácií ohľadom RAP

Dňa 3.9.2020 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo stretnutie organizácií podieľajúcich sa na tvorbe aktivít Regionálneho akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchanom na ženách v Banskobystrickom kraji. Nakoľko naše Centrum bolo taktiež jedným z aktérov tvorby tohto plánu, v spolupráci s IVPR sme oboznámili zúčastnených s plánovanými aktivitami a v rámci možností zohľadnili ich pripomienky. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia …

Dar pre klientov CSS KA

Ďakujeme pánovi Milanovi Geborovi za finančný dar, vďaka ktorému sme zakúpili potraviny a potrebné vybavenie pre klientov nášho Centra.