Výlet Čekovce

V auguste sme spolu s našimi klientmi uskutočnili výlet na ranč v Čekovciach. Bol to čas oddychu, relaxu, príjemných zážitkov a utužovania vzťahov. Výlet sa uskutočnil v rámci projektu „Čas na lepší život“ v rámci grantového programu Podpora krízových centier Nadácie Volkswagen Slovakia.

Výlet Trenčín

6. augusta sme spolu s klientmi absolvovali výlet do Trenčína, na hrad Beckov a do Haluzickej tiesňavy. Bol to príjemný čas poznávania, oddychu, rozhovorov, umocnený krásnym počasím. Veríme, že čoskoro podobnú aktivitu zopakujeme.

Pozvánka na výlet do Trenčína

Vo štvrtok 6. augusta sa uskutoční autobusový výlet zamestnancov, klientov CSS KA a ich príbuzných do Trenčína. V rámci neho navštívime aj Hrad Beckov a Haluzickú tiesňavu. Srdečne pozývame!

Teambuilding Banská Štiavnica

Krásne letné teplé počasie sme využili na utuženie kolektívu a plánovanie. Navštívili sme Banskú Štiavnicu, uskutočnili prechádzku na Kalváriu a napokon sme sa porozprávali pri dobrom jedle.

Začiatok leta v stacionári

Na konci júna sme si spolu s klientmi z denného stacionára urobili výlet na Vartovku. Počasie nám prialo a tak sme tohtoročné leto zahájili príjemným spoločne stráveným časom.

Denný stacionár otvorený

8.6.2020 znovu otvárame náš Denný stacionár v súlade s Usmernením k poskytovaniu sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou od 3. júna 2020 a následne od 8. júna 2020.

Prosba

Vzhľadom na riziko šírenia COVID-19, akékoľvek balíčky, či už oblečenie, hračky, knihy a pod., neprijímame!!! Prosíme Vás, nenoste ich do našich zariadení, pomôžte nám chrániť našich klientov aj náš personál. Ďakujeme

Denný stacionár zatvorený

Denný stacionár je z dôvodu opatrenia UVZSR zatvorený od 25.3.2020 do odvolania. Klienti sa na zamestnancov denného stacionára môžu obrátiť s požiadavkou nákupu potravín, liekov, starostlivosti, príp. s ďalšími svojimi potrebami. Navštívime Vás a pomôžeme Vám vo Vašom domácom prostredí.Volajte tel.č.: 0903969345

Oznam

V súlade s mimoriadnymi opatreniami vyhlásenými krízovým štábom vlády SR a s ohľadom na obmedzenie šírenia infekčného ochorenia COVID -19, pristupujeme aj my k nasledovným krokom:Klientov denného stacionára žiadame, aby zostalidoma, v nutných prípadoch bude naďalej každý deň v stacionári zabezpečená služba. Ďalej prosíme klientov, aby pri komunikácii s našim poradenským centrom obmedzili osobný kontakt len na nevyhnutné prípady a …