Vyjadrenie k novele Trestného zákona

Považujeme za veľmi dôležité vyjadriť sa k téme posledných dní a to k vládnej novele Trestného zákona, ktorá okrem iného skracuje lehotu premlčania znásilnenia a sexuálneho násilia. Jednoznačne NESÚHLASÍME s takouto úpravou Trestného zákona, ktorá poškodzuje preživších. Neporozumenie danej problematike a jej bagatelizovanie ubližuje ľuďom, ktorí si takýmto násilím museli prejsť, a pre ktorých je tento zážitok traumatizujúci a vyhľadanie …

Iniciatíva Detstvo bez násilia

Násilie sa premieta do všetkých oblastí spoločenského i rodinného života a my musíme, bohužiaľ, konštatovať, že v našej spoločnosti je hlboko zakorenené. Prejavy násilia sú mnohými ľuďmi dokonca obdivované ako akési známky sily či vodcovstva hodného nasledovania. Dnešná generácia rodičov bola vo veľkej miere vychovávaná aj za použitia fyzických trestov, či iných foriem násilia. Ich vedomie preživších im dnes dáva falošnú ilúziu …

Návšteva pani komisárky JUDr. Zuzany Stavrovskej v našom dennom stacionári v Detve

V rámci výjazdových dní Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sme sa v utorok 26.9.2023 potešili osobnej návšteve pani komisárky JUDr. Zuzany Stavrovskej aj v našom dennom stacionári v Detve. Klienti, rodičia, starí rodičia ako aj zamestnanci sa mohli v príjemnej atmosfére pozdieľať so svojimi skúsenosťami pri vybavovaní úradných záležitostí, kompenzačných pomôcok, príspevkov a i., príp. dohodnúť si možnosť …

Projekt Nový domov, nový štart

Druhý rok implementácie projektu Nový domov, nový štart – sprostredkovanie dostupného bývania aj v našom centre prináša nové skúsenosti a spoluprácu. Sprostredkovať a zabezpečiť dostupné a bezpečné bývanie pre klientov a klientky, ktorým poskytujeme naše služby, sa nám darí predovšetkým vďaka podpore z výzvy Dostupné bývanie s prvkami housing first. Neoceniteľnou a pre nás nenahraditeľnou je však aj efektívna spolupráca s organizáciou Dostupný domov j.s.a. a profesionálny prístup jej pracovníkov. …

Nový stan pre klientov

S blížiacim sa letom sa opäť rozšíria možnosti trávenia času pre klientov našich denných stacionárov v Krupine a v Detve. V obidvoch máme k dispozícii záhradu, kde klienti radi trávia slnečné letné dni a kde organizujeme rôzne spoločné stretnutia a akcie. Preto sme sa rozhodli zaobstarať stan, ktorý by klientov chránil pred silným slnkom alebo dažďom. Chceme sa preto poďakovať …

3. stretnutie ľudí dobrej vôle

Je dobré sa na chvíľku zastaviť, je potrebné cítiť prijatie, je nutné prestať sa ponáhľať, je dôležité mať čas, je nevyhnutné mať rád – seba aj druhých… Doprajte si chvíľku času pre seba, aby ste potom mohli mať veľa času pre iných a príďte načerpať energiu a vnútorný pokoj do nasledujúcich dní na treťom stretnutí ľudí dobrej vôle.

Bývanie pre budúcnosť

V auguste bolo naše Centrum úspešné ako žiadateľ grantu v zatvorenej grantovej výzve Nadácie SLSP „Bývanie pre budúcnosť“. Vďaka uvedenému grantu sme mohli vynoviť bývanie našich klientiek novými elektrospotrebičmi, potrebami pre domácnosť, ako aj inými doplnkami, ktoré  v nami poskytovanom bývaní chýbalo.  Ďakujeme Nadácii Slovenskej sporiteľne za podporu a pomoc, vďaka ktorej pretvárame núdzové bývanie a krízové ubytovanie za bezpečný …

Pozvánka na výlet

Srdečne Vás pozývame do predvianočnej Viedne. Prihlasovanie na tel.č. 0911 731 123.