Projekt Nový domov, nový štart

Druhý rok implementácie projektu Nový domov, nový štart – sprostredkovanie dostupného bývania aj v našom centre prináša nové skúsenosti a spoluprácu. Sprostredkovať a zabezpečiť dostupné a bezpečné bývanie pre klientov a klientky, ktorým poskytujeme naše služby, sa nám darí predovšetkým vďaka podpore z výzvy Dostupné bývanie s prvkami housing first. Neoceniteľnou a pre nás nenahraditeľnou je však aj efektívna spolupráca s organizáciou Dostupný domov j.s.a. a profesionálny prístup jej pracovníkov. Vďaka tejto spolupráci a podpore môžeme stále udržiavať dostupné a bezpečné bývanie pre tých, ktorí to potrebujú.