2%

Naše občianske združenie je registrovaný prijímateľ tzv. dvoch percent. Budeme radi, ak podporíte naše Centrum a aktivity prostredníctvom 2% z dane. Ďakujeme za Váš dar a podporu.

Nižšie uvádzame postup pri poukázaní 2% z dane. Naše identifikačné údaje sú nasledovné:

IČO: 42193222 (SID sa nevypĺňa)
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Centrum sociálnych služieb KA
Sídlo: 963 01  Krupina, Kalinčiakova 781/2

Tlačivo na poukázanie 2%

Potvrdenie o zaplatení dane

Postup pre fyzickú osobu - zamestnanec

 1.   Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2.   Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3.   Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
 4.       a) 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo  dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 5.       b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodína získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
 6. Vyberte si jedného prijímateľa
 7.   Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie
 8.   Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 9. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... nie      však poukázaná suma)
 10.   Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na príslušný daňový úrad
 11.   Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 12.   Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa

Postup pre fyzickú osobu, ktorá si podáva daňové priznanie sama

 1. Vyberte si jedného prijímateľa, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3€.
 2. Vypočítajte si :
 3. a)      2 % z Vašej zaplatenej dane– to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€.
 4. b)     3% z Vašej zaplatenej daneak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodína získate o tom Potvrdenie od organizcáei/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
 5. daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2%/3% z dane v prospech 1 prijímateľa.
 6. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma).
 7. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 03. 2020) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplatťe daň z prijímov.
 8. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 9.       Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Postup pre právnické osoby

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

 1. a)      Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0 % z dane.
 2. b)      Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešné účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane –označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky).
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 1. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno a názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 3.      Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom poukázania 2% Vám radi pomôžeme.

Financie získané z 2 % použijeme na účel (poskytovanie sociálnej pomoci) v súlade s § 50 Zákona o dani z príjmov a v súlade z našimi stanovami. O ich presnom použití budeme informovať na našej stránke a v prípade splnenia podmienok aj na ďalších zákonom stanovených inštitúciách.

Viac informácií nájdete: https://rozhodni.sk/