Poradenská linka CSS KA pre obete domáceho násilia

Počas posledných týždňov sa naše poradenské centrum snažilo o zavedenie telefónnej linky pre obete domáceho násilia, čo sa nám aj úspešne podarilo. Na uvedenej linke je možné bezplatne poskytnúť špecializované sociálne poradenstvo, prípadne dohodnúť si konzultácie priamo v poradenskom centre. Oblasť poradenstva je orientovaná na na sociálnu, právnu a psychologicku pomoc. 

Veríme, že aj prostredníctvom krízovej linky pomôžeme všetkým tým, ktorí pomoc potrebujú. 

Telefónne číslo linky Centra sociálnych služieb KA pre obete domáceho násilia je 0944 013 112.