Priehrada Bebrava

Jeseň sme spolu s klientmi denného stacionára záhajili príjemnou prechádzkou k priehrade Bebrava.