Týždeň mozgu 2016

Týždeň mozgu je obdobím, v ktorom sa môžeme zastaviť a zamyslieť sa nad silou a zároveň zraniteľnosťou nášho mozgu. Orgánu, ktorý nás robí homo sapiensom – človekom premýšľajúcim. V rámci SR túto akciu zastrešuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť v spolupráci s Neuroimunologickým ústavom SAV, Nadáciou MEMORY a Centrom MEMORY. 

Chceme poďakovať Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti za možnosť zapojenia sa do Týždňa mozgu, ktorý prebiehal od 14.3 – 18.3 2016 a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do Týždňa mozgu, ktorý prebiehal internetovou formou na našej stránke Centrum sociálnych služieb KA.