Nová lektorka v CSS KA

Aj naše centrum sa môže od 11.6.2016 popýšiť novou lektorkou ŠRF. Naša kolegyňa po niekoľko mesačnej príprave získala certifikát projektu Školy rodinných financií, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva SR. 

Poradenská linka CSS KA pre obete domáceho násilia

Počas posledných týždňov sa naše poradenské centrum snažilo o zavedenie telefónnej linky pre obete domáceho násilia, čo sa nám aj úspešne podarilo. Na uvedenej linke je možné bezplatne poskytnúť špecializované sociálne poradenstvo, prípadne dohodnúť si konzultácie priamo v poradenskom centre. Oblasť poradenstva je orientovaná na na sociálnu, právnu a psychologicku pomoc. 

Veríme, že aj prostredníctvom krízovej linky pomôžeme všetkým tým, ktorí pomoc potrebujú. 

Telefónne číslo linky Centra sociálnych služieb KA pre obete domáceho násilia je 0944 013 112.

Týždeň mozgu 2016

Týždeň mozgu je obdobím, v ktorom sa môžeme zastaviť a zamyslieť sa nad silou a zároveň zraniteľnosťou nášho mozgu. Orgánu, ktorý nás robí homo sapiensom – človekom premýšľajúcim. V rámci SR túto akciu zastrešuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť v spolupráci s Neuroimunologickým ústavom SAV, Nadáciou MEMORY a Centrom MEMORY. 

Chceme poďakovať Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti za možnosť zapojenia sa do Týždňa mozgu, ktorý prebiehal od 14.3 – 18.3 2016 a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do Týždňa mozgu, ktorý prebiehal internetovou formou na našej stránke Centrum sociálnych služieb KA. 

Vysnívané Vianoce – Nadácia Orange

Zamestnanci Centra sociálnych služieb KA sa zapojili do projektu „Darujte Vianoce 2015“ a žiadali finančný príspevok na zabezpečenie krásnych Vianoc v zariadení núdzového bývania pre matky s deťmi. Dňa 14.12. prišla správa, že projekt bol schválený a matky s deťmi v Centre sociálnych služieb budú mať svoje vysnívané Vianoce. Zamestnanci Centra sociálnych služieb sa postarali o to, aby zabezpečili potraviny a darčeky pod vianočný stromček pre matky s deťmi. „Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Darujte Vianoce Nadácie Orange“.  A my sme vďační, že na sklonku roka sme urobili radosť tým, ktorí prežívajú Vianoce mimo svoj domov a aspoň malým pričinením sme im vysnívané Vianoce vysnívali.

Zbierka šatstva v CSS-KA

Zbierku obnoseného a nepotrebného šatstva sme realizovali v dňoch 02. – 04. 09. 2015 od 8,00 do 17,00 hod. v priestoroch Kina Kultúra v Krupine. Vyzbieralo sa spolu približne 230 vriec použitého šatstva, obuvi a hračiek. Chceme poďakovať organizácii Diakonie Broumov za korektnú spoluprácu, zamestnancom Kultúry mesta Krupina za ochotu a samozrejme všetkým ľudom ochotným zapojiť sa do zbierky. Sme radi, že sa v Krupine ešte stále najde toľko dobrých ľudí. 

Dobrovoľníctvo

V dňoch od 16. – 22.9.2015 sa koná Týždeň dobrovoľníctva V našom zariadení dňa 16.9.2015 pomáhalo 30 dobrovoľníkov a 5 účastníkov aktivít, zapojili sa študenti aj seniori… Niektorí spolu s klientami vyrábali makety k výrobe vianočných dekorácií, ďalší nám pomohli s vybudovaním vyvýšeného záhona, iní nanovo namaľovali plot v jednej z našich prevádzok, ďalší ukladali drevo  a pomáhali pri odvoze vyzbieraného šatstva…  Pri toľkých ochotných rukách bolo v tento deň za nami vidieť aj viacero ukončenej práce, ktorá by nám trvala určite omnoho dlhšie.  Preto sa touto cestou chceme úprimne poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa do Týždňa dobrovoľníctva zapojili v našej organizácii a značnou mierou prispeli ku kvalite našich služieb.  

Augustový denný tábor v CSS KA

Od 3. do 7. augusta 2015 zrealizovalo Centrum sociálnych služieb KA denný tábor pre deti zo základných škôl. Tábora sa zúčastnilo v priemere 20 detí. Všetky si vyskúšali svoju šikovnosť pri výrobe stromčekov šťastia, „precestovali“ celé Slovensko a zistili nové informácie z histórie krajských miest, zaplávali si na kúpalisku HolidayPark Kováčová, stretli sa s mestskými policajtmi, navštívili hasičskú stanicu, zahrali si bowling, zasúťažili so sáčkami s vodou, aj s balónmi a na záver dostali malú odmenu. Ďakujeme príslušníkom mestskej polície a hasičskému zboru v Krupine za ich čas a ochotu venovať sa deťom.

Veríme, že sa im všetkým páčilo a že sa stretneme aj budúce leto.