Podpora Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

V oblasti prevencie kriminality získalo naše Centrum podporu na prevenčné a poradenské aktivity v rámci projektu „Pomoc obetiam domáceho násilia formou sociálneho poradenstva“. Nakoľko sa už takémuto poradenstvu venujeme, plánujeme vďaka tomuto projektu zamerať viac pozornosti na vyhľadávacie aktivity, aby naša pomoc bola adresnejšia.  Projekt bol podporený sumou 2 564 EUR.  Poskytovateľ dotácie je Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad …