Vianočná besiedka

V stredu 20.12. sa v našom centre konala každoročná vianočná besiedka. Strávili sme spolu veľmi príjemný čas pri koláčikoch, rozhovoroch a vianočnej hudbe.

Obdarovanie rodín

Advent sa chýli ku koncu a nám sa podarilo s vašou pomocou prostredníctvom zbierok spríjemniť vianočné sviatky rodinám, ktoré to potrebujú. Všetkým, ktorí sa na tejto ceste k Vianociam pridali k nám, ĎAKUJEME!

Zdobenie stromčeka

V našom Zariadení núdzového bývania sa chystáme na príchod vianočných sviatkov. Aj deti sa pridali k prípravám a spoločne ozdobili stromček.

Prvý deň zbierky

Prvý deň adventnej zbierky je za nami. Vďaka vám môžeme obdarovať rodiny v núdzi hygienickými potrebami. Ďakujeme!

Mikuláš v našom centre

Aj naše centrum navštívil Mikuláš.  Radosť z tejto milej návštevy mali klienti denného stacionára aj klienti zariadenia núdzového bývania. Veríme, že k nám zavíta aj o rok.

Mikulášsky bowling

S klientmi z denného stacionára sme strávili príjemný čas pri „mikulášskom“ bowlingu. Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie. 

Adventné pozvanie

Prijmite pozvanie zmysluplne prežiť adventné obdobie a pridajte sa k nám!

CSS KA na výlete v Tatrách

Výlet v Pribyline a na Štrbskom Plese bol perfektnou bodkou za naším výletovým letom. Ďakujeme všetkým za spoločne strávené chvíle a nové priateľstvá.

Pomoc obetiam domáceho násilia prostredníctvom sociálneho poradenstva

Aktivity projektu podporené Radou vlády SR pre prevenciu kriminality sú zamerané na poskytovanie poradenstva pre obete domáceho násilia a na potrebnú publicitu.  O našich poradenských službách a aktivitách sme informovali inštitúcie, ktoré taktiež môžu napomôcť obetiam násilia.  Od mesiaca máj 2017 sa jeden sociálny poradca venuje podrobnejšej vyhľadávacej činnosti klientov ohrozených násilím, najmä v teréne. Následne sa klientom a klientkám …

Spoznávame Slovensko

Počas leta sme navštívili Čičmany, Rajeckú Lesnú, Oravskú priehradu a skanzen Zuberec. Už teraz sa tešíme na nasledujúce výlety!