Pomoc obetiam domáceho násilia prostredníctvom sociálneho poradenstva

Aktivity projektu podporené Radou vlády SR pre prevenciu kriminality sú zamerané na poskytovanie poradenstva pre obete domáceho násilia a na potrebnú publicitu. 

O našich poradenských službách a aktivitách sme informovali inštitúcie, ktoré taktiež môžu napomôcť obetiam násilia. 

Od mesiaca máj 2017 sa jeden sociálny poradca venuje podrobnejšej vyhľadávacej činnosti klientov ohrozených násilím, najmä v teréne. Následne sa klientom a klientkám poskytuje bezprostredné sociálne poradenstvo, príp. následne psychologické, právne a i. Táto činnosť sa nám javí ako efektívnejšia, nakoľko viac rokov pôsobíme v uvedenej oblasti, ale stagnovala nám práve oblasť depistáže a vyhľadávania za účelom adresnej formy pomoci. Do aktivít projektu sú aktívne zapojené tri dobrovoľníčky – pomáhajú najmä pri tvorbe info-letákov, a pri následnej distribúcii, ktorá práve prebieha.  Od 1.5.2017 do 15.8.2017 sa poskytlo špecializované poradenstvo  15 klientkám priamo v teréne. Pripravuje sa distribúcia letákov, nateraz v počte 100 ks. 

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.“

Spoznávame Slovensko

Počas leta sme navštívili Čičmany, Rajeckú Lesnú, Oravskú priehradu a skanzen Zuberec. Už teraz sa tešíme na nasledujúce výlety! 

Podpora Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

V oblasti prevencie kriminality získalo naše Centrum podporu na prevenčné a poradenské aktivity v rámci projektu „Pomoc obetiam domáceho násilia formou sociálneho poradenstva“. Nakoľko sa už takémuto poradenstvu venujeme, plánujeme vďaka tomuto projektu zamerať viac pozornosti na vyhľadávacie aktivity, aby naša pomoc bola adresnejšia. 

Projekt bol podporený sumou 2 564 EUR. 

Poskytovateľ dotácie je Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Banská Bystrica. 

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.“

Konferencia s workshopmi

Naše Centrum organizuje dňa 1. decembra 2016 konferenciu spojenú s workshopmi za aktívnej účasti nórskych partnerov v rámci programu – SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie projektu DGV03006 s názvom MOSTY.

Stacionár v múzeu

Múzeu A. Sládkoviča v Krupine bola inštalovaná výstava Július Považan – lekára a umeleca. Výstavu v dvoch blokoch pripravili k nedožitému 90. výročiu jeho narodenia a my sme sa rozhodli tiež navštíviť danú výstavu.Mohli sme vidieť fotografie z jeho detstva, skice, ukážky plagátov či jeho maliarske potreby, vrátene stojana kde maľoval svoje diela. Július Považan zomrel v Krupine v roku 2011 vo veku nedožitých 85 rokov. V Krupine prežil približne tri posledné desaťročia svojho života. 

Augustový tábor – LETO V CENTRE

V termíne od 8.-12. augusta prebiehal v Centre CSS-KA tábor plný zážitkov a tvorivých činností. Ďakujeme všetkým deťom, že boli úžasné a kreatívne. Tešíme sa na vás aj o rok 😉

Pustý hrad zdolaný

Vo štvrtok 4.8. sme si naplánovali turistický deň a navštívili sme Pustý hrad. Dali sme si cieľ a zdolali sme ho.

Nová lektorka v CSS KA

Aj naše centrum sa môže od 11.6.2016 popýšiť novou lektorkou ŠRF. Naša kolegyňa po niekoľko mesačnej príprave získala certifikát projektu Školy rodinných financií, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva SR. 

Poradenská linka CSS KA pre obete domáceho násilia

Počas posledných týždňov sa naše poradenské centrum snažilo o zavedenie telefónnej linky pre obete domáceho násilia, čo sa nám aj úspešne podarilo. Na uvedenej linke je možné bezplatne poskytnúť špecializované sociálne poradenstvo, prípadne dohodnúť si konzultácie priamo v poradenskom centre. Oblasť poradenstva je orientovaná na na sociálnu, právnu a psychologicku pomoc. 

Veríme, že aj prostredníctvom krízovej linky pomôžeme všetkým tým, ktorí pomoc potrebujú. 

Telefónne číslo linky Centra sociálnych služieb KA pre obete domáceho násilia je 0944 013 112.

Týždeň mozgu 2016

Týždeň mozgu je obdobím, v ktorom sa môžeme zastaviť a zamyslieť sa nad silou a zároveň zraniteľnosťou nášho mozgu. Orgánu, ktorý nás robí homo sapiensom – človekom premýšľajúcim. V rámci SR túto akciu zastrešuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť v spolupráci s Neuroimunologickým ústavom SAV, Nadáciou MEMORY a Centrom MEMORY. 

Chceme poďakovať Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti za možnosť zapojenia sa do Týždňa mozgu, ktorý prebiehal od 14.3 – 18.3 2016 a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do Týždňa mozgu, ktorý prebiehal internetovou formou na našej stránke Centrum sociálnych služieb KA.