Vianočná besiedka

V stredu 20.12. sa v našom centre konala každoročná vianočná besiedka. Strávili sme spolu veľmi príjemný čas pri koláčikoch, rozhovoroch a vianočnej hudbe.

Mikuláš v našom centre

Aj naše centrum navštívil Mikuláš.  Radosť z tejto milej návštevy mali klienti denného stacionára aj klienti zariadenia núdzového bývania. Veríme, že k nám zavíta aj o rok.

Mikulášsky bowling

S klientmi z denného stacionára sme strávili príjemný čas pri „mikulášskom“ bowlingu. Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.